پروژه ها

صفحه اصلی/پروژه ها

ایجاد دانش فنی ( Know – How ) و طراحی مفهومی و تفصیلی طرح گرمکن نانوفیبروالکتریک

ایجاد دانش فنی ( Know – How ) و طراحی مفهومی و تفصیلی طرح پنل های فوق مستحکم کامپوزیت شیشه پلی پروپیلن ترموپلاستیک

ایجاد دانش فنی ( Know – How ) و طراحی مفهومی و تفصیلی طرح فیلتر نانوساختار شیشه پلی تترا فلوئورواتیلن بگ هاوس

ایجاد دانش فنی ( Know – How ) و طراحی مفهومی و تفصیلی طرح تولید الیاف پلی اکریلونیتریل

مطالب بیشتر ...
Go to Top