پروژه ها

صفحه اصلی/پروژه ها

طراحی و ساخت دستگاه اندازه گیری ناهمواری های سطحی غیرتماسی، دانشگاه صنعتی اصفهان

ایجاد دانش فنی ( Know – How ) و طراحی مفهومی و تفصیلی واحد تولیدی پلی اتیلن چگالی بالا و سامانه تولید

ایجاد دانش فنی ( Know – How ) و طراحی مفهومی و تفصیلی و اجرای سامانه جامع فیلتراسیون خط تولید اکریلیک شرکت پلی اکریل ایران

ایجاد دانش فنی ( Know – How ) و طراحی مفهومی و تفصیلی طرح تصفیه خانه فاضلاب و فیلترهای پرس ، نانو فیلتر فوق جاذب فلزات سنگین و افزوده های سنگین از آب

ایجاد دانش فنی ( Know – How ) و طراحی مفهومی و تفصیلی طرح پیل کاملا جامد قابل انعطاف نانو ساختار

ایجاد دانش فنی ( Know – How ) و طراحی مفهومی و تفصیلی طرح نانو لوله های کربنی سوپر اکتیو

ایجاد دانش فنی ( Know – How ) و طراحی مفهومی و تفصیلی طرح پنل های خورشیدی راندمان بالا نانو ساختار

مطالب بیشتر ...
Go to Top