ﻣﺪﯾﺘﮑﺴﺘﺎﯾﻞ

صفحه اصلی/فناوری و محصولات/ﻣﺪﯾﺘﮑﺴﺘﺎﯾﻞ

مدیتکستایل

ترکیب تکنولوژی نساجی و علم پزشکی منجر به ایجاد زمینه جدیدی به نام منسوجات پزشکی شده است. در واقع منسوجات پزشکی کالاهایی هستند که از مواد منسوج در زمینه های پزشکی، بهداشت و سلامت و همچنین در جراحی استفاده می‌شوند. منسوجات در زمینه‌های پزشکی دارای کاربردهای بسیار متعدد همچون نخ‌های بخیه، کامپوزیت‌های پیچیده برای جایگزینی استخوان و یا پروتزهای پزشکی می باشند. این کالاها بر اساس کاربرد، از ساختارهای تاری – پودی، حلقوی، بی بافت و ساختارهای کامپوزیتی با استفاده از الیاف و تکنولوژی های جدید تولید نانو الیاف، نخ و پارچه تشکیل می‌گردند.

انواع فناوری های ارائه شده توسط گروه آرمان، در این کارگروه شامل موارد ذیل می باشد:

فیلتر همودیالیز

فرایند همودیالیز عوارض مهلکی را برای بیماران کلیوی که ناشی از پاالیش نامناسب خون بوده و درمان ناپذیر می باشد، به همراه دارد. این عوارض موجب تلفات باالی بیماران دیالیزی می گردند که ناشی از عملکرد نامطلوب همودیالیزرها و غشاهای مورد استفاده درفرآیند دیالیز خون می باشد و نیز سبب گردیده است که عملیات همودیالیز [...]

Go to Top