ﻣﮑﺎﺗﺮﻭﺗﮑﺲ

کارگروه مکاتروتکس

در زمینه ارائه خدمات به صنایع فعال در زمینه منسوجات پیشرفته و نیازهای کارگروه های دیگر پژوهش و فناوری آرمان فعالیت مینماید. محدوده فعالیت این کارگروه طراحی سامانه های مکاترونیکی حساس در مهندسی نساجی میباشد. این زمینه ها شامل ساخت تجهیزات و ماشین آلات تولید نانوالیاف، کامپوزیت و پوشش کاری و هم چنین ابزار دستگاه های اندازه گیری پویش در زمینه های مذکور میباشد. این کارگروه طی تلاش های انجام شده  در سالیان اخیر توانسته است انواع دستگاه های الکتروریسی- الکترواسپری و تجهیزات وابسته آن ها، دستگاه های پوشش کاری و پویش های سطح را طراحی نموده و در مقیاس پایلوت و صنعتی تولید نماید.

انواع فناوری های ارائه شده توسط گروه آرمان، در این کارگروه شامل موارد ذیل می باشد:

ماشین الکتروریسی بدون نازل

این دستگاه الکتروریسی از سیستم بدون نازل (بدون موئینه) استفاده می کند که از روش های اصلاح یافته الکتروریسی است .. این فرآیند اصلاح یافته برای تولید نانوالیاف با نام تجاری نانواسپایدر شناخته می شود که در آن نیازی به استفاده از سرنگ، مویینه و یا سوزن نیست و در آن فقط محلول پلیمری را [...]

Go to Top