کامپوزیت ها

یکی از محصوالت شاخص این کارگروه کامپوزیت های منسوج ترموپلاستیک میباشد که دارای قابلیتهای فراوان در زمینه های مختلف است. این کامپوزیت ها از الیاف شیشه (فایبرگلس) و پلیپروپیلن تشکیل شده اند که سهولت در قالبگیری و کامپوزیت شدن و مقاومت بالا در برابر ضربه از جمله مهمترین مزایای این کامپوزیت ها است. کامپوزیت های منسوج ترموست نیز یکی از محصوالت در حال توسعه گروه است که خواص استحکامی و ماندگاری بالا از جمله مزایای آن میباشند. کامپوزیتهای منسوج مورد استفاده در خودروسازی از محصولات شاخص این کارگروه میباشد که به طور خاص برای صنعت خودروسازی طراحی و ساخته شده است. از جمله کاربردهای این کامپوزیت ها می توان به پوشش های بدنه و کف خودرو اشاره نمود. کامپوزیت های نظامی از جمله کامپوزیت های با تکنولوژی بالا هستند که دارای خواص مکانیکی و فیزیکی بهینه می باشند. کامپوزیت های منسوج ساختمانی به دلیل داشتن خواص استحکامی مناسب، سبکی، عایق صدا و حرارت بودن، امکان ایجاد طرحهای مختلف و دیگر خصوصیات مورد استفاده در ساختمان سازی از پرکاربردترین کامپوزیت های منسوج میباشند.

انواع فناوری های ارائه شده توسط گروه آرمان، در این کارگروه شامل موارد ذیل می باشد: