یکی از روش های از بین بردن زباله ها سوزاندن آنها است که در واقع همان اشتعال مواد آلی (دارای کربن) و یا مواد خالص می باشد. زباله سوزها و سیستم های متنوع دیگر دما بالا که جهت از بین بردن زبالهها طراحی شده اند، به عنوان سیستم های گرما درمانی یاد می شوند. سوزاندن مواد زایدی مانند زباله ها، آنها را به خاکستر جمع شده در کف زباله سوز، گازهای خروجی از دودکش، ذرات بسیار ریز و از همه مهمتر حرارت تبدیل می کند که این حرارت می تواند برای تولید توان الکتریکی به کار گرفته شود. لازم به ذکر است که آلودگی گازهای خروجی از دودکش قبل از تخلیه شدن به اتمسفر باید گرفته می شود.
فرآیند سوزاندن زباله ها دارای فواید فوق العاده مسلمی برای رسیدگی به انواع خاصی از زباله ها در مکان های مناسب می باشد. از جمله می توان به زباله های درمانگاهی و زباله های خطرناک بخصوصی اشاره نمود که عوامل بیماری زا و سمی آنها را می توان در دماهای بالا از بین برد.
سوزاندن زباله ها خصوصاً در کشورهایی نظیر ژاپن که زمین یک منبع کمیاب است، رایج است. دانمارک و سوئد پیشگام استفاده از انرژی تولید شده از زباله سوزها هستند. این کار در تاسیسات متمرکز تولید حرارت و توان انجام گرفته و طرح های حرارتی ناحیه ای را نیز تامین می کند. لازم به ذکر است که قدمت این کار در آنها بیش از صد سال می باشد.
در دانمارک و در سال 2005، %4.8 از مصرف انرژی الکتریسیته و %13.7 از کل مصرف گرمای خانگی از طریق زباله سوزها تامین شده است.
تعداد دیگری از کشورهای اروپایی جهت رسیدگی کردن به زباله های شهری، به شدت متکی به استفاده از زباله سوزها هستند. از جمله آنها می توان از لوکزامبورگ، هلند، آلمان و فرانسه نام برد.
زباله سوز یک کوره برای برای سوزاندن زباله ها است. زباله سوزهای پیشرفته دارای دستگاه کاهش دهنده آلودگی می باشند که از جمله آنها تمیز کننده گازهای خروجی از دودکش است. انواع مختلفی از طراحی مجتمع های زباله سوز وجود دارد که عبارتند از:

  • کوره متحرک
  • کوره ثابت
  • کوره دوار
  • بستر روان

نمای شماتیک یک زباله سوز در شکل زیر نشان داده شده است :

زباله سوز

يك مساله اساسي در انتخاب و طراحي زباله سوزها، ارزش حرارتي موادي است كه سوزانده مي شوند. ارزش حرارتی یک ماده مقدار حرارتی است که حین احتراق مقدار مشخصی از ماده آزاد می شود. تعیین ارزش حرارتی زباله به توجه به نوع زباله اولین و مهمترین گام جهت شروع فرآیند طراحی یک سامانه زباله سوز می باشد. پارامترهای مهم تاثیرگذار بر روی ارزش حرارتی زباله ها ترکیب فیزیکی، رطوبت و ترکیب شیمیایی می باشد. در ادامه مشخصات زباله سوز طراحی شده توسط گروه آرمان ارائه شده است :
ظرفیت زباله سوز : 200 تن روزانه
انرژی مفید زباله : 350422 کیلو وات ساعت
انرژی برق قابل تولید : 175211 کیلو وات ساعت
خاکستر فیلتر شده : 5 تن روزانه
خاکستر جامد : 50 تن روزانه

مزاياي فني و اقتصادي متعدد نيروگاههاي زباله هزينه سرمايه گذاري نسباً پايين( در مقايسه با ساير روشهاي توليد انرژي تجديد پذير) می باشد؛ بعلاوه توليد بسيار كم آلاينده هاي زيست محيطي، همگي از جاذبه هاي گسترش روزافزون استفاده از اين فن آوري در كشورهاي مختلف، بويژه كشورهاي صنعتي، مي باشد.

 

زباله سوز

کاتالوگ زباله سوز