طراحی و ساخت پنل های خورشیدی امین فیلتر البرز
تولید کننده لوکو فیلتر با تکنولوژی نوین
ارائه تکنولوژی nozzle-less در ماشین الکتروریسی توسط کارگروه مکاتروتکس گروه آرمان
تصفیه پسابهای نساجی با تکنولوژی غشای پلیمری ارائه تکنولوژی نوین تولید فیلترپرس جهت تصفیه پساب صنعتی توسط گروه آرمان
طراحی و ساخت خط تولید صنعتی نانوالیاف توسط گروه آرمان

ما چه کار میکنیم ؟

0
خدمات و فناوری ها
0
مراکز زیرمجموعه
0
تعداد پژوهشگر
0
پروژه ها

جدید ترین محصولات گروه آرمان

مکاتروتکس ادامه ... ماشین الکتروریسی بدون نازل فناوری و محصولات, ﻣﮑﺎﺗﺮﻭﺗﮑﺲ آب شیرین کن ادامه ... آب شیرین کن انرژی پاک زباله سوز ادامه ... زباله سوز انرژی پاک ادامه ... فیلترهای نانو منسوج شیشه و پلی تترافلورواتیلن ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎﯼ ﻓﯿﺒﺮﯼ ﻭ ﻏﺸﺎﻫﺎﯼ ﭘﻠﯿﻤﺮﯼ ادامه ... نخ بخیه جراحی ﻣﺪﯾﺘﮑﺴﺘﺎﯾﻞ ادامه ... پروتز داخل اندامی از الیاف نانو ﻣﺪﯾﺘﮑﺴﺘﺎﯾﻞ ادامه ... لکوفیلتر ﻣﺪﯾﺘﮑﺴﺘﺎﯾﻞ ادامه ... ماسک نانوفیلتر ﻣﺪﯾﺘﮑﺴﺘﺎﯾﻞ ادامه ... غشاهای شیرین سازی آب ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎﯼ ﻓﯿﺒﺮﯼ ﻭ ﻏﺸﺎﻫﺎﯼ ﭘﻠﯿﻤﺮﯼ ادامه ... غشاهای تصفیه پساب ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎﯼ ﻓﯿﺒﺮﯼ ﻭ ﻏﺸﺎﻫﺎﯼ ﭘﻠﯿﻤﺮﯼ ادامه ... فیلتر بگ هاوس سیمان و خطوط تولید فولاد ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎﯼ ﻓﯿﺒﺮﯼ ﻭ ﻏﺸﺎﻫﺎﯼ ﭘﻠﯿﻤﺮﯼ ادامه ... فیلتر پرس ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎﯼ ﻓﯿﺒﺮﯼ ﻭ ﻏﺸﺎﻫﺎﯼ ﭘﻠﯿﻤﺮﯼ ادامه ... نخ رسانای CNT با مقاومت بالا ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﺗﮑﺴﺘﺎﯾﻞ ادامه ... نانوسیم و صفحات نازک مورد استفاده در دستگاه های الکترونیکی همانند تلفن های همراه ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﺗﮑﺴﺘﺎﯾﻞ ادامه ... الکترولیت های جامد و انعطاف پذیر برای استفاده در باتری ها و دستگا های اکتروکرومیک ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﺗﮑﺴﺘﺎﯾﻞ ادامه ... فیلتر همودیالیز ﻣﺪﯾﺘﮑﺴﺘﺎﯾﻞ ادامه ... الکترود شفاف و رسانا ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﺗﮑﺴﺘﺎﯾﻞ